Altres repertoris

El Cor Mos Cantars manté en repertori músiques de diversos tipus (religioses, tradicionals catalanes, música de pel·líqules, nadales...), que poden ser adients o d'utilitat per a celebracions religioses, actes institucionals, presentacions literàries, i un llarg etcètera. En alguns casos també estem oberts a preparar repertori específic per a algun esdeveniment.

Enumerem a continuació només algunes de les peces musicals que podem oferir, sense limitar-nos pas a aquesta llista:

Bandes sonores:

  • Henry Mancini: Moon river (Desayuno con diamantes)
  • Jean-Philippe Rameau: La nuit (Los chicos del coro)
  • Ennio Morricone: Ave maria guaraní (La Misión)
  • Harold Arlen: Over the rainbow (Alicia en el país de las maravillas)
  • Richard Rodgers: Edelweiss (Sonrisas y lágrimas)

Nadales:

  • La pastora Caterina
  • Cançó de l'infant
  • El noi de la mare
  • Campana sobre campana
  • A la nanita nana
  • Adeste Fideles
  • Fum, fum, fum
  • Santa nit
  • Sant Josep i la Mare de Déu
  • El desembre congelat
  • Cantem al xiquet
  • ...